Grymt bra beslut idag. Fullmäktige tog idag ett inriktningsbeslut om ett generationskonto med miljardöverskottet från KIFAB-försäljningen som ska komma framtida Kalmarbor till del. En investering som kommer att göra att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn har rådighet över sin egen framtid och slipper låna till allt.