Jag kan ärligt säga att jag sett Tesla som en förnyare i en annars konservativ bilindustri. Bilen har också varit en banbrytande produkt som är oerhört positiv för vårt klimat i framtiden. Men i en tid då vi stoltserar med våra nordiska värderingar om rättvisa, jämlikhet och solidaritet, står vi inför en prövning.

Situationen för Teslas arbetare, exemplifierad genom Jānis Kuzmas strejk utanför företagets anläggning i Malmö, är mer än en isolerad händelse. Den är en klockringning om hur globala företag som Tesla navigerar – eller ignorerar – de arbetsvärderingar vi håller kära.

Teslas ovilja att underteckna kollektivavtal i Sverige belyser en större fråga: respekt för lokala arbetsnormer och rättigheter. I ett land som Sverige, känt för sin starka fackliga tradition och arbetarskydd, står Teslas agerande i direkt kontrast till dessa värderingar. Företagets taktik att ersätta strejkande arbetare med strejkbrytare från Europa är inte bara ovanlig, men också ett försök att underminera arbetarnas kamp för rättvisa.

Den pågående strejken, som nu är den längsta i Sverige sedan 1920-talet, signalerar ett djupt rotat problem. Teslas arbetsförhållanden, där målsättningar och prestationskrav skapar en pressad och stressad arbetsmiljö utan tillfredsställande lönepåslag, är inte förenliga med de grundläggande principer som vår arbetsmarknad vilar på.

Som nordiska konsumenter har vi makt. En bojkott mot Tesla är inte bara en symbolisk gest; det är ett verktyg för att utöva påtryckningar på företaget att anpassa sig till våra normer och värderingar. Genom att undvika att köpa deras produkter, kan vi visa vår solidaritet med arbetarna och skicka en tydlig signal till företaget om att arbetsrättigheter inte är förhandlingsbara.

Detta är en fråga som berör oss alla. En framgångsrik förändring hos Tesla kan bli ett exempel för andra multinationella företag som etablerar sig i Norden. Vi måste stå enade och visa att våra arbetsvärderingar inte bara är ord på papper, utan principer som vi är beredda att kämpa för.

Det är därför dags att vi som konsumenter, medborgare och företrädare för nordiska värderingar, ställer oss bakom Teslas arbetare. Genom att aktivt delta i en konsumentbojkott kan vi ge ett kraftfullt stöd i deras kamp för rättvisa arbetsförhållanden. Låt oss tillsammans se till att företag som Tesla tar seden dit de kommer.

Michael Ländin (s)