Kontinuitet är troligen det viktigaste att arbeta med i hemtjänsten i äldreomsorgen. Det innebär att den som har hemtjänst, trots ett stort vård och omsorgsbehov, träffar så få olika hemtjänstmedarbetare som möjligt. Man ska helt enkelt känna igen dem som kommer om dagarna och helst träffa sin kontaktperson så ofta som möjligt.
Kontinuitet ger alltså trygghet, förtroende och i slutänden en större nöjdhet med hemtjänsten.

Detta mäts varje höst och skickas in som nationella siffror. I år påstods plötsligt i lokaltidningen med braskande rubriker, massor av bilder och upprörd opposition att vi satte in extrapersonal för att få bättre mätvärde. Vi utredde samtliga enheter och scheman i hela Kalmar och fann att det inte låg någon som helst sanning i detta. Vi publicerade också alla siffror transparent som visar att vi mäter det här värdet varje månad. Inte bara vid ett tillfälle som påståtts. Dessutom flyttar vi mätningen till en annan period så absolut inga tveksamheter ska uppstå. Se även reportaget ovan från presskonferensen  och “Kalmarnytt” som görs av de som läser journalistik på Linnéuniversitetet. Därmed borde den här frågan vara helt avskriven.

Oppositionen som inte hittar något annat att klaga på i äldreomsorgen i Kalmar fortsätter dock att leta nya anklagelser för att hålla liv i frågan. Detta hör väl till det politiska spelet gissar jag. Men det är oerhört ledsamt för alla våra medarbetare som varje dag och natt gör ett oerhört jobb, men sällan får något erkännande i media. Normalt sett är 70-80 % av artiklarna av negativ art. Detta bekräftas t.ex. i ett examensarbete från Dalarna. Samtidigt skriver ledaren i lokaltidningen att vi inte är vana att få kritik. Det är löjeväckande men samtidigt lite sorgligt att nyheter måste vara fokuserade på konflikt eller missförhållande för att vara intressanta. Att intervjua några äldre och höra hur de ser på, eller har det, med fler eller färre ansikten i hemtjänsten verkar ingen på redaktionerna i landet ens tänkt på.

Kalmar har sedan 2014 gjort ett fantastiskt arbete när det gäller kontinuitet och trygghet. Från att ha varit i botten är vi nu bland de bästa i Sverige. Något som är otroligt glädjande och också gett utslag i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som presenterades för ett par dagar sedan där vi nu når nu det högsta resultat någonsin i Kalmars historia med en nöjdhet på 95 procent i hemtjänsten. Detta resultat är – om det inte blir topp 30 i Sverige – så är det i alla fall inte långt ifrån.
Nyheten fick en smal, icke bildsatt halvspalt i lokaltidningen med rubriken “Många nöjda med hemtjänsten”.

Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden och Hjälpmedelsnämnden Kalmar