Kalmar har blivit ett föredöme i hela landet när det gäller äldreomsorg och detta är medarbetarnas förtjänst. Men att nå dit har inte varit lätt. Pandemin har under två års tid gjort det oerhört tufft att arbeta i omsorgen. Skyddsutrustning med handskar, sprit, munskydd och visir. Många är trötta och slitna. Trots det har man gjort en fantastiskt arbete. 

Samtidigt har ett batteri av åtgärder satts in för att förbättra arbetsmiljön. Vi har:

 

 • Helt slopat delade turer så man slipper långa, uppdelade arbetsdagar
 • Infört rätt till heltid för alla dag/kväll så man kan leva på sin lön
 • Avlastat med städning på särskilt boende som nu utförs av proffs på serviceförvaltningen 
 • Verksamhetsanpassade TTF:er som innebär att man från årsskiftet kan välja att bara vara i just hemtjänsten eller på särskilt boende. 
 • Förstärkt resurserna till våra boende med över 4 miljoner genom vår boendeprocess.
 • Avlastat genom ett Specialistteam med specialistundersköterskor.
 • Gett timanställda bättre villkor och tryggare anställningar där de går på scheman.

 

Med detta sagt finns det full förståelse för att det är mycket kvar att arbeta med när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Den 16 december tog därför Omsorgsnämnden beslut om nästa steg i det här arbetet. Beslutet och verksamhetsplanen för det kommande året innebär bland annat: 

 

 • Införa arbetstidsförkortning när det gäller nattarbete i boende och hemtjänst
 • Chefoskopet – ett 2-årigt arbete för att förbättra arbetsmiljön för chefer
 • Avlasta med städning i hemtjänsten som nu även där kommer att utföras av proffs på serviceförvaltningen 
 • Nytt vård och omsorgsboende på Atlasvägen som kommer att avlasta trycket på korttidsverksamheten.
 • Kompetensutveckling för samtliga yrkesgrupper där vi även söker statliga återhämtningsmedel för reflektion som arbetssätt 
 • BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) ska införas i hemtjänst Arbetssättet syftar till att minska och förebygger symptom och leder till en lugnare miljö för både omsorgstagare och anhöriga och då även för medarbetarna. 
 • Äldreomsorgslyftet – möjlighet för ytterligare 28 vårdbiträden att läsa till undersköterska på arbetstid.

 

Avslutningsvis så är äldreomsorgen är en av Kalmars största verksamheter. Den är i gång dygnet runt, alla dagar på året. Vi är 1200 medarbetare som finns till för de äldres skull. I förvaltningen finns en medvetenhet att det återstår mycket att göra inom området arbetsmiljö. Så fler insatser kommer. Detta är ett ständigt pågående arbete där riktningen att göra arbetsmiljön bättre är glasklar. 

 

Michael Ländin, (S) Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar

Publicerad i Barometern januari 2022