För hundra år infördes allmän rösträtt. Samtidigt infördes fattigvårdslagen i Sverige. Det såg helt annorlunda ut. Många blev inte ens 60 år.

Sedan dess har hela det moderna samhället byggts upp med välfärd och skyddssystem åt alla. De äldre som byggt upp det här samhället som vi lever i förtjänar verkligen ett bra liv på ålderns höst.

I valet 2014 hade vi ett antal vallöften kring äldreomsorgen. Dessa kan vi nu bocka av och just nu har vi de högsta siffrorna i äldreomsorgen som någonsin uppmätts. I hemtjänsten upplever 98% alltid bra bemötande och på vård- och omsorgsboende 94%. Detta är några av de saker vi gjort sedan starten av det arbetet.

 1. Tydliga mål som mer aktiviteter för äldre, bättre kontinuitet och mer inflytande
 2. Extra nattbemanning
 3. Extra resurser till de boenden med större vårdtyngd
 4. Infört Omsorgens dag för alla som arbetar i omsorgen tillsammans
 5. Ny satsning och strategi för de som lider av demens med bland annat multiprofessionella team. (2018)
 6. Tillsättande av enhetschef med ansvar för socialt innehåll
 7. Satsning på socialt innehåll med promenader, samtal och måltider
 8. Införande av IBIC – nytt arbetssätt som ger mer inflytande för äldre
 9. Satsning för att minska antalet olika personal de äldre möter
 10. Tydligare organisation där flera beslut ska fattas ute på enheterna
 11. En chef i omsorgen kan numera vara socionom, sjuksköterska, fysioterpeaut eller undersköterska. Ett bra ledarskap är viktigast.
 12. Tillsättande av enhetschefer med teamansvar för att stötta cheferna.
 13. Extra resurser i form av personal som äter tillsammans med våra äldre även på somatiska boenden.
 14. Införande av traineeprogram och kompetenslyft för läsa på halvtid till undersköterska
 15. Byggt och bygger flera boenden som Varvet, Ingelstorpsvägen, Vänskapens väg (mars 2018), Södra området (2019) och Lindsdal (2020) så att alla som behöver får plats. Här ligger vi långt före andra kommuner som nu yrvaket inser att en ökat antal äldre också kräver utbyggd omsorg.
 16. Minskat antal ofrivilliga delade turer och ökat andelen som har heltidstjänst. Här fortsätter arbetet. (2018)
 17. Införande av Trygghetsgaranti som innebär att de som är äldre än 85 år själva får välja om de vill ha plats på boende (juli 2018)
 18. Byggt ny Träffpunkt i Trekanten
 19. Åtgärdspaket mot både korttids- och långtidssjukfrånvaro som nu gett resultat i sjunkande sjukfrånvaro 10 månader i rad.
 20. Infört en ny strategi för arbetet med Socialt innehåll och promenader
 21. Köpt in utrustning till alla Träffpunkter som motionsredskap, iPads och Wii-spel
 22. Köpt in nya parcyklar och utbildat en vårdhund
 23. Startat samarbeten med flera olika frivilliga som t.ex. Rebeckorna
 24. Nysatsning på anhörigverksamheten
 25. Infört Spotify på alla vård och omsorgsboenden så alla omsorgstagare kan lyssna på den musik som just de tycker om
 26. Satsning på munhälsa (2018)
 27. Startat utbildningsenhet på Varvet
 28. Köpt in broddar som delas ut till träffpunktsbesökare (2018)
 29. Satsning på Seniorlots som även fått ett uppsökande och förebyggande uppdrag
 30. Införande av aktivitetspaket för hemtjänsttagare som innebär gratis lunch och aktivitet på valfri Träffpunkt (2018)

 

Vårt arbete är inte klart med detta. Tillsammans kan vi bli ännu bättre och nå målet att bli en av Sveriges trettio bästa äldreomsorgskommuner. Vi ber därför om förtroendet att få leda Kalmar  efter det kommande valet i september – Allt för de äldres skull!

 

Johan Persson (s) Kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Pensionärsrådet
Michael Ländin (s) Ordförande Omsorgsnämnden

Publicerad i Barometern januari 2018