I mer än ett decennium har frågan om någon form garanti för att få boende för de som fyllt 85 år debatterats. Många debattörer har flera gånger i opposition drivit frågan. Men när de väl kommit till skott eller i majoritet så har det inte blivit något.

I valet 2014 gick vi Socialdemokrater i Kalmar till val på just denna fråga och igår tog majoriteten i omsorgsnämnden med S, V och C beslutet att införa en Trygghetsgaranti i vård- och omsorgsboende. Trygghetsgarantin omfattar alla över 85 år som är skrivna i Kalmar kommun och innebär att man inom tre månader efter beviljat beslut ska ha tillträde till en lägenhet i vård- och omsorgsboende. För att underlätta detta ska vi också lägga till ålder som ett starkt kriterium för att bevilja lägenhet i vård- och omsorgsboende. Beslutet gäller från 1 juli 2018.

Kalmar siktar mot att bli en de 30 bästa äldrekommunerna i landet. Det betyder också att vi vill minska ensamhet och öka tryggheten. Just trygghet är så otroligt viktigt. Du som äldre ska känna att det finns en plats till dig på vård- och omsorgsboende. Om du behöver den. Det är trygghet på riktigt.

Michael Ländin (s), ordförande Omsorgsnämnden i Kalmar

Publicerat Östra Småland
http://www.ostrasmaland.se/insandare/trygghetsgaranti-for-alla-som-fyllt-85-ar/