Det har varit ett intensivt halvår i Kalmars äldreomsorg med en pandemi som lett till stor belastning på alla medarbetare. Det har också varit mödosamt för våra äldre som saknat de vanliga besöken från anhöriga och vänner. Plexiglas för säkra möten finns som väl är på alla våra boenden idag.
Vi har också haft utomhuskonserter och andra aktiviteter. Här har också våra medarbetare från de stängda träffpunkterna gjort en stor insats på våra boenden. Vi börjar nu också kunna blicka framåt igen.

Sedan flera år tillbaka har Kalmar haft målet att vara en av Sveriges 30 bästa kommuner när det gäller äldreomsorg. På en del områden och enheter är vi framme och en del kan redan nu titulera sig “topp 30”.
I takt med en allt mer välskött ekonomi har vi kunnat göra satsningar i miljonklassen för att nå målet varje år. Några av dem har varit.

– Ökad bemanning och stärkt socialt innehåll med fika, promenader och aktiviteter, 2016: 7,5 miljoner årligen
– Gratis sociala aktiviteter för omsorgstagare på vård- och omsorgsboende och inrättande av enhetschef socialt innehåll, 2017: 0,7 miljoner årligen
– Ökad nattbemanning, 2015/16: 3 miljoner årligen
– Inrättande av pott för extra resurser vid särskilda behov 2015: 5 miljoner årligen
– Inrättande av specialistteam (kurator, specialistsjuksköterska demens, fyra specialistundersköterskor): 3,8 miljoner årligen
– Införande av städ i omsorgstagares lägenheter på vård- och omsorgsboende utförs av serviceförvaltningen: 2,4 miljoner årligen

Ovanpå detta har vi gjort stora kompetenssatsningar inom demensomsorgen samt byggt och moderniserat flera boenden som t.ex. Ingelstorpsvägen, Vänskapens väg och S:t Kristoffers väg. Så fort det är möjligt kommer vi även att sätta igång med gratis träning för alla +79 år på Friskis och Svettis. Äldreomsorgen ska också vara jämlik vilket slås fast i våra styrdokument, processer och rutiner.

Tillsammans med Region Kalmar län har vi nyanställt en distriktsköterska för att kunna starta ett pilotarbete med förebyggande hembesök. I höst stärker vi även upp organisationen med vår första hälso- och sjukvårdsstrateg för att få ytterligare fokus på kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Allt bra så långt. Men vi är inte nöjda med det här. Därför satsar vi nu ytterligare 10 miljoner på vårt gemensamma mål.

– Klimat och miljösatsning med inköp av kylhanddukar, kylkepsar och kyldynor, solfilm, parasoller, portabla AC, m.m. för att säkra både årets och kommande års värmeböljor. 1,8 miljoner.
– Förstärkt kvalitetsarbete i alla hemtjänst-, boende- och hemsjukvårdsgrupper i syfte att ge en ännu bättre demensomsorg och att ytterligare minska riskerna för fallskador och undernäring hos omsorgstagarna. 2,3 miljoner årligen.
– Tid för återhämtning hos medarbetarna så man får ta ut sina semesterdagar även under hösten och vintern för att orka hela året. 0,8 miljoner
– Förstärkt bemanning för ökat socialt innehåll med guldkant, promenader och fika. 4,4 miljoner årligen. Detta motsvarar nästan 15000 arbetstimmar ytterligare med fika, promenader och guldkant.

Den styrande majoriteten i Kalmar med s, v och c har under många år gjort Kalmar bättre på väldigt många områden. Vårt mål inom äldreomsorgen är att våra äldre naturligtvis får en omsorg med hög kvalité, men där guldkant, fika och promenader är det som tar Kalmars äldreomsorg till toppen!

Michael Ländin (S)
Richard Deichmann (V)
Magnus Lundén (S)
Kristina Podolak-Andersson (S)
Kenneth Sjöström (S)
Anna Johansson (S)
Filip Qvarnström (C)
Marie Fransson (S)
Annika Brundin (S)
Magnus Gustafsson (C)
Michael ben Larbi Palmquist (V)

Publicerad i Barometern 3/8-2020