Det har nu gått drygt nio månader sedan den nuvarande omsorgsnämnden tillträdde sitt uppdrag. Det har varit nio givande månader. Nio månader av hårt arbete vars resultat vi nu börjar se. Hela vårt arbete har präglats av att Kalmar ska ha en omsorg i nationell framkant. Vi har under dessa nio månader jobbat hårt och intensivt med att vända på varenda sten med ett enda syfte. Att få mer omsorg för pengarna.

Det har varit tufft. Om detta råder absolut ingen tvekan. Vi vill nu ta tillfället i akt och tacka alla våra medarbetare för ett fantastiskt genomfört arbete under tuffa förhållanden. Arbetssituationen är ansträngd, schemat pressat och tempot högt. En sak är dock alldeles klar. Utan era insatser hade vi inte stått där vi nu står idag.

För det första har vi nu fått ordning och reda i ekonomin. Vi är väl medvetna om att ordning och reda i ekonomin inte är någon tröst för alla er som varje dag sliter för att ge våra omsorgstagare den allra bästa omsorgen men utan en ekonomi i balans skulle vi inte heller kunna genomför det vi nu gör.

Äldre i Kalmar ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv där man själv känner delaktighet i samhället och över sin egen vardag. I ett första steg gör vi nu en satsning på att öka kvalitén inom omsorgen. Totalt satsar vi drygt nio miljoner kronor på detta. Denna satsning blir dels möjlig genom de extra resurser vi tillförs från staten men också från pengar vi satsar själva.

Vi vet att det behövs ännu fler kompetenta medarbetare. Givetvis använder vi därför en del av dessa nya resurser till att anställa extra personal. Detta är vi är övertygade om kommer underlätta dels för våra medarbetare och ge än mer kvalité åt omsorgstagaren. Särskilt stolta är vi över de resursförstärkningar vi gör för omsorgstagare med extra stort behov. De här satsningarna kan snabbt sättas in och kommer följas upp löpande så vi når högsta tänkbara kvalité.

Öka personaltätheten är dock inte det enda vi gör. Vi vet att det sociala innehållet är oerhört viktigt. Varje medarbetare ska ha möjligheten att ge varje omsorgstagare en mening för varje ny dag. Vi vill bland annat öka samverkan mellan skola och äldreomsorg då vi vet hur viktigt det är att generationer möts. Detta är givetvis något som både de äldre och de yngre tjänar på. Vi vill även utveckla samverkan med våra frivilligorganisationer samt samverka med Länsmuseet.

Vi stärker upp på arbetsterapeut- och sjuksköterskesidan samt anställer en dietist och en seniorlots. En särskild projektledare anställs som tillsammans med en grupp av våra undersköterskor ska jobba utåtriktat för att få till fler aktiviteter på våra särskilda boenden.

Vi i omsorgsnämnden känner oss både glada och stolta över att kunna presentera dessa förbättringar. Men vi är på intet sätt nöjda. Arbetet med att Kalmar senast år 2020 ska vara en av Sveriges 30 bästa äldrekommuner måste bedrivas dagligen.

Vi har ägnat 2015 åt en omfattande organisationsförändring. Resultatet av detta arbete visar sig nu tidigare än vad vi vågat hoppats på. Från och med 2016 räknar vi med att effekterna kommer framhävas än tydligare. Fokus för vårt arbete är klart och tydligt. Resurserna ska läggas där de gör mest nytta, längst ut i verksamheten för de äldres skull.

Äldreomsorgen i Kalmar ska ligga i nationell framkant. Ett flertal nya vård- och omsorgsboenden har invigts och kommer invigas under den närmaste tiden. Det handlar bland annat om Berga Backe, Jungmansgården, Varvsholmen, Smedby och Norrliden. Nya, fräscha och moderna boenden som har de krav som dagens och framtidens äldre har rätt och ska ställa.

Det kan inte nog påpekas att man ska vara trygg över att vara äldre i Kalmar och vi har nått långt. Enligt tidningen Fokus som varje år rankar landets kommuner utifrån en rad kriterier hamnar Kalmar på elfte plats av 290 i kategorin Att vara äldre. Det om något ska vi ta med oss i vårt fortsatta arbete och det är ett strålande betyg till alla er som jobbar inom äldreomsorgen i Kalmar kommun.

MICHAEL LÄNDIN (S)
 , ORDFÖRANDE OMSORGSNÄMNDEN 
LISELOTT ROSS (V), 
2:E VICE ORDFÖRANDE OMSORGSNÄMNDEN
L
ENNART WERNER (C)
, LEDAMOT OMSORGSNÄMNDEN