1. En stark övertygelse om vikten av social rättvisa och fördelning av rikedom och makt.
  2. En tro på vikten av ett starkt offentligt välfärdssystem, inklusive sjukvård, utbildning och socialtrygghet.
  3. En önskan att minska klyftorna mellan rika och fattiga och skapa en mer inkluderande samhällsstruktur.
  4. En vilja att arbeta för att förbättra arbetarnas rättigheter och villkor.
  5. En önskan att skydda miljön och arbeta för hållbar utveckling.
  6. En önskan att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och arbeta för lika rättigheter och möjligheter.
  7. En önskan att främja en internationell solidaritet och arbeta för fred och rättvisa i världen.
  8. En önskan att främja kulturell mångfald och motverka diskriminering.
  9. En önskan att främja demokrati och mänskliga rättigheter.
  10. En önskan att främja ett mer inkluderande samhälle, där alla människor har lika möjligheter att förverkliga sina drömmar och mål.

Starta ditt medlemskap nu du också!