I två mandatperioder har majoriteten S-C-V arbetat med äldreomsorgen i Kalmar efter nystarten 2015. Det har nu blivit en framgångssaga där medarbetare och omsorgstagare verkligen märkt av att målet “topp 30” nåtts på flera områden. De flesta har också märkt att devisen “för de äldres skull” inte bara varit tomma ord utan handling, reformer och resurser ut i verksamheten.

 

Vi har under de här åren

 • Miljonsatsat på ökad bemanning och stärkt socialt innehåll
 • Ökat nattbemanningen på vård- och omsorgsboende
 • Infört gratis sociala aktiviteter för omsorgstagare på vård- och omsorgsboende och anställt en enhetschef för socialt innehåll
 • Köpt in Guldbussen för utflykter och infört gratis gymträning till +79 åringar
 • Inrättat specialistteam med kurator, specialistsjuksköterska demens och fyra specialistundersköterskor vilket höjt kvalitén och avlastat
 • Satsat på professionella lokalvårdare i hemtjänsten och på särskilt boende vilket också inneburit att undersköterskor kan fokusera på omsorgstagarna
 • Infört landsbygdstillägg i hemtjänsten
 • Infört en distriktssjuksköterska för hembesök
 • Infört möjlighet för alla medarbetare att välja heltid både dag och natt
 • Moderniserat och byggt nya boenden som Ingelstorpsvägen, Vänskapens väg, St. Kristoffers väg och Atlasvägen
 • Anställt 60 högstadie- och gymnasieungdomar genom “Ung omsorg” som är på vård- och omsorgsboende och fikar, högläser och går på promenad
 • Avskaffat delade turer.

Listan kan göras hur lång som helst. Vi har tillsatt resurser och moderniserat i en aldrig förr skådad takt. Vi har varit stolta men inte nöjda. 

 

Medarbetarna har under lång tid arbetat i pandemins skugga med hög sjukfrånvaro som givit extra stor arbetstyngd samt arbete med visir och munskydd. Medarbetare och fackförbund har framfört synpunkter och föreslagit åtgärder för att råda bot på det ansträngda läget och få återhämtning. De vill också ha ett hållbart och stimulerande arbetsliv, där man har mer ork och berättar för andra vilket fantastiskt och roligt arbete äldreomsorgen erbjuder.

 

Majoriteten har därför tagit beslutet att genomföra den största satsningen någonsin inom äldreomsorgen i Kalmars historia: Tillsammanspaket! Besluten fattas formellt både av Omsorgnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.

Paketet syftar till att vi tillsammans skapar Sveriges bästa äldreomsorg och ett hållbart arbetsliv. Satsningen är på totalt 59 miljoner och fördelar sig så här:

 

 • Höjd grundbemanning vid vård- och omsorgsboende inklusive korttid: 31,9 milj
 • Nya nattscheman som ger färre antal nätter och ökad möjlighet till återhämtning: 7 milj.
 • Hemtjänst på landsbygden med långa körsträckor får dubbel ersättning: 1,7 milj.
 • Mer kvalitetstid och införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten: 8,1 milj 
 • Extra resurser till enheter som har haft hög korttidsfrånvaro på grund av pandemin: 3, 5 milj
 • Två nya enhetschefer för bättre arbetsmiljö: 2 milj.
 • Förstärkning av korttidsverksamheten och 10 nya korttidsplatser: 2 milj
 • Återhämtning och reflektion för vårdens och omsorgens medarbetare: 2,8 milj 
 • Fria arbetsskor för omsorgsarbetare: 2,5.
 • Förstärkta hälso- och sjukvårdsresurser samt två nya sjuksköterskor för att möta ett ökat vårdbehov: 2,5 milj

 

Målet är en äldreomsorg i nationell framkant (topp 30). Kalmar kommun ska på detta sätt även vara motorn i Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Allt för de äldres skull!

 

Michael  Ländin (S), Richard Deichmann (V), Filip Qvarnström (C), Jeanette Schwartz (S), Kristina Podolak-Andersson (S), Kenneth Sjöström (S), Anna Johansson (S), Magnus Gustafsson (C), Michael ben Larbi Palmquist (V), Solvig Holmer (S), Petra Ruzsa  (S),  Magnus Uhr (S), Anna Eskilsson (C), Jan Martinsson (V), Daniel Abrahamsson (S), Ing-Marie Karlsson (S), Carina Eriksson (S), Fredrik Löfgren (S), Andrev Almqvist (S), Annika Lindwall (S), Christian Anderberg (C) och Karin Nilsson (C) från Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.