Den 15 december lämnade Coronakommissionen över sitt första resultat till regeringen. Det innehöll kritik mot äldreomsorgen på flera områden. Regelverket, privata utförare, dålig samverkan, låg bemanning och kompetensbrist är några saker man för fram.

Äldreomsorgen är självklart inte byggd för en pandemi och allt pressas till det yttersta. Men här finns istället 250 000 medarbetare som alltid gör sitt jobb. Och efter 6 år i äldreomsorgen kan jag konstatera att de i stort sett alltid gör det väldigt bra. Här finns kompetens, omtanke, empati och oändligt med tålamod. Dygnet runt, alla dagar om året. Både med eller utan munskydd och visir. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Grunden

Äldreomsorgen kräver långsiktighet där man ser flera år framåt baserat på demografi och ekonomi. Jag tror också på en plan där man strukturerar byggandet av världens bästa äldreomsorg i olika byggstenar. Möjligen kan dessa vara uppbackade av en ny äldreomsorgslag som regeringen inom kort förväntas föreslå. Var och en av dessa byggstenar baseras på alla de goda exempel som finns ute landet. Sedan anpassas dem efter storleken på kommun så att alla sen kan införa successivt.

  1. Långsiktig strategi

Första byggstenen är såklart en långsiktig strategi. I den finns en uppstyrd ekonomi där alla håller budget med hjälp av bra scheman och planering. En långsiktig planering med demografi. Här finns långsiktiga planer på nya boenden och strategier för e-hälsa och välfärdsteknik. Här finns planer på förebyggande insatser och för att säkerställa framtida kompetensförsörjning

  1. Medarbetare

Andra byggstenen är personalen. Självklart måste alla ha rätt till heltid och slippa jobba delade turer. Timanställda bör vara ett minimum. Arbetsmiljön måste säkras och ge möjlighet till inflytande eller tid för reflektion och dokumentation. Vi måste satsa på att tillvarata människor som har svenskan som andraspråk genom t.ex. språkombud. Även handledning och kompetensutveckling är en viktig del, samt att säkerställa undersköterskekompetens.

  1. Kvalité tredje byggstenen

Kvalitén måste öka överallt. Här krävs ibland välfärdsteknik som läkemedelsautomater och digitala signeringslistor. Eller att man delar upp stora team, i mindre grupper på 4-6  medarbetare, för att få bättre personalkontinuitet. Eller skapar specialistteam som avlastar i verksamhetet och samtidigt ger karriärmöjligheter. Här finns också processer och individens behov i centrum eller nollvision inom demensomsorgen.

  1. Hälso och sjukvård

Fjärde byggstenen är sjukvården i äldreomsorgen. En allt större andel av arbetet på vård och omsorgsboende men också i hemtjänsten blir nu avancerad sjukvård. Såromläggning och byte av kateter eller track blir allt vanligare. Ovanpå detta finns nära vård. I den här byggstenen finns också korttidsverksamhet och rehabilitering. Här gäller det att tillvarata kompetensen hos sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

  1. Guldkant i tillvaron

Sista byggsten är mitt favoritområde som ger guldkant på tillvaron. Det handlar om att öka insatser och socialt innehåll med fika, promenader och aktiviteter. Bygga upp en verksamhet som kan hjälpa till att minska och bekämpa ensamheten och därmed psykisk ohälsa. Det handlar också om att stötta anhöriga och samla frivilligkrafter och volontärverksamhet.

Planera och kopiera

Runt om i Sverige finns som sagt ett stort antal kommuner som är duktiga på mycket. Med bra planering går det att kopierar dessa framgångsrika kommuner. Vare sig det handlar om hemtjänst, boenden, kontinuitet, välfärdsteknik eller guldkant. Jag är övertygad om att med de här byggstenarna i grunden kan vi skapa världens bästa äldreomsorg överallt som alla svarar upp till Coronakommissionens slutsatser.

Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden i Kalmar och ersättare Riksdagen för Socialdemokraterna Kalmar län.