I veckan hade nya Omsorgsnämnden sitt första möte. En av punkterna på dagordningen var extra satsningar och kvalitétsökningar för över 15 miljoner kronor. Totalbudgeten i äldreomsorgen är på över 720 miljoner. Här arbetar över 1300 anställda som ger omvårdnad och stöd till över tvåtusen äldre i Kalmar. Det handlar om vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet, träffpunkter, larm, matdistribution, uppsökande verksamhet, anhörigstöd och hälso- och sjukvård.

När M-KD-SD-budgeten i Stockholm var ett faktum skulle det egentligen innebära ett minus i Kalmar kommun och äldreomsorgen med över 13 miljoner. Majoriteten i Kalmar bestående av S, C och V tog då ett beslut att skjuta till den summan till omsorgens budget oavsett vilken regering det blev. Detta var ett oerhört klokt och viktigt beslut för Kalmars invånare. Så istället för att dra ner, så kunde vi växla upp och sätta in stora satsningar på personalkontinuitet i hemtjänsten, socialt innehåll på boende och en fortsatt utveckling av demensomsorgen, för att befästa vår plats i nationell framkant.

Vårt mål är glasklart. När vi utvärderar år 2020 ska Kalmar vara topp-30 i landet. Det handlar exempelvis om socialt innehåll, nöjdhet och personalkontinuitet. Här kommer några satsningar jag vill speciellt peka på i verksamhetsplanen för 2019:

Minska den ofrivilliga ensamheten bland seniorer genom mer socialt innehåll.
– Fortsatt utveckling av demensomsorgen, för att befästa plats i nationell framkant.
Digitalisera enligt framtagen e-hälsostrategi, omsorgen ska bidra till att göra Kalmar till det nya e-hälsolänet.
Teknisk utveckling – med exempelvis nattkameror för självständighet, läkemedelsrobotar för minskade läkemedelsavvikelser eller japanska toaletter som ger ökad integritet.
– Fortsätta minska sjukfrånvaron, och öka inflytande för personal bland annat genom gemensamt utvecklingsarbete med den fackliga organisationen Kommunal.
Förbättringar. Lokala förbättringsprogram ska möjliggöras genom att enheter i verksamheten kan söka pengar från förvaltningen för att arbeta med egna förbättringsidéer.
Minska stressen. Larmpatrull testas i hemtjänsten. Ska avlasta ordinarie personal, så att större fokus kan läggas på bokade besök hos omsorgstagare.
Samarbete med Region Kalmar län för att utveckla arbetet med förebyggande och uppsökande verksamhet.
Minimera antalet ofrivilliga delade turer. Idag finns tolv enheter utan dessa.
Städ på boende flyttas bort från omsorgspersonalens schema, så att mer tid kan läggas på kvalificerade omsorgsuppgifter och socialt innehåll.
Fler och moderna boenden. Karlssons äng och Lindsdal står på tur. Oxhagshemmet renoveras.
– Utreda nya biståndsbedömda trygghetsboenden
– Fortsatt satsning på specialisttjänster. Nu i dagarna ska fyra specialistundersköterskor anställas. Dessa blir en förstärkning som kommer att arbeta med kvalitetsarbetet både för boende och hemtjänst i våra verksamheter.

Jag vet att vi har mängder att göra kvar, men den här verksamhetsplanen är en av de bästa jag varit med om att presentera. Den är tydlig, målinriktad och går att följa upp. Mitt femte år som ordförande kunde inte börjat bättre!

Michael Ländin (s)

Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar