Det finns de som tycker att man ska ta ifrån elever både mobiltelefoner och datorer i samma stund som de sätter foten i skolan och lektionen börjar. Argumenten hörs både när det gäller högstadiet och gymnasium.

Det tycker inte jag. Jag tycker att man redan i tidig ålder ska vänja sig vid både mobiler, surfplattor och datorer. Det handlar om att i skolan lära sig hur det framtida samhället kommer att fungera. De ska kunna använda tekniken till sin fördel, inte lägga bort den och bli itutade att det bara är konsumtion eller slöseri med tid.

Det är lätt – som vissa debattörer gör – att beskriva mobilen eller datorn som konsumtion och spel till ingen nytta. En statuspryl som stör ordningen i skolan.

Jag skulle vilja vända på det och säga att det är det bästa verktyg och lärobok människan någonsin haft. Det är omedelbar tillgång till all världens kunskap. Men den kommer inte av sig själv. Man måste lära sig hur man hittar. Detta är något man borde lära sig och använda sig mer av i skolan. Inte mindre. Lärarna borde nyttja den här nya tekniken och spela in sina föreläsningar så man kan se på dem senare och lyssna fler gånger om man vill det. Lektionerna kunde då nästan uteslutande handla om frågor, stöd och hjälp istället.

Mobilen är ett utmärkt verktyg där man hittar snabbfakta. Man kan ladda ner ordböcker eller matteuppgifter. Fördjupa sig i en video om i stort sett vilket ämne som helst. Man kan också skriva in läxor, kolla kalendern eller bara använda som miniräknare.

Att behärska tekniken kommer att bli livsviktigt för nästa generation. Delvis för att konkurrera om jobben mot övriga världen men också för att överhuvudtaget kunna få ett jobb här i Sverige. Analyshuset Gartner förutspår i sin senaste rapport att inom två år så kommer varannan konsument på mogna marknader att betala med mobilen eller annan bärbar teknik. Det kommer att innebära ännu ett stort steg i den teknikutveckling som pågår. Men också föda nya möjligheter att skapa nya idéer, nya företag och nya arbetstillfällen. Det tåget skulle jag inte vilja att de svenska skoleleverna missade. Så självklart ska ungarna ha mobiler, surfplattor och datorer i skolan.

Läs även insändaren på Barometern