Just nu är det dyrt att vaccinera sig privat i Sverige. Många avstår från att ta viktiga vaccin, som TBE och bältros, för att det är för dyrt. Det är inte rättvist!

Vi socialdemokrater vill att regeringen utreder varför privata vaccin är så dyra och hur vi kan göra dem billigare. Vårt förslag är att säkerställa att alla har råd att vaccinera sig, oavsett inkomst.

Vaccin skyddar oss från att bli sjuka och hjälper till att minska trycket på vården. Vi måste se till att alla har råd med vaccin!