Jag heter Michael Ländin och är riksdagskandidat för Socialdemokraterna

En av de frågor jag vill driva i riksdagen är jämställdhet.

Jämställdhet är ju ett av FN:s globala mål.

  • Det handlar om att mäns våld och förtryck mot kvinnor måste upphöra. Nolltolerans säger jag!
  • Eller delat ansvar för hushållsarbete och familjen. Där båda föräldrarna tar ut föräldraledighet och är hemma och vabbar!
  • Det handlar om ekonomisk jämställdhet där kvinnor ska ha samma lön som män. Idag tjänar en man med normalinkomst 2 miljoner kronor mer än en kvinna gör under ett arbetsliv. fifty-fifty säger jag!

Vi män vi måste stötta och driva de här frågorna och vara förebilder för de pojkar som kommer sen.

Slutligen: Röstar du på mig och Socialdemokraterna så är det en röst på mer jämställdhet!