Varför ska Sverige bli bäst i världen på digitalisering och högteknologi? Vad är poängen med det? Jag har fått den frågan några gånger nu. Givetvis finns det många svar men huvudsakligen skulle jag vilja berätta om de tre viktigaste.

1. Jobben.
Att vara ett av de ledande länderna i världen på högteknologi skapar jobb. Det skapar nya innovationer, ger högutbildad arbetskraft och drar till sig företag från hela världen. Sverige kan aldrig som en del tror, konkurrera med löner. Det är bara nonsens. Tvärtom vi ska konkurrera med den bästa tekniken och den bäst utbildade arbetskraften.

2. Miljön.
Teknikutvecklingen idag är miljövänlig. Det är en självklarhet att nya lösningar är hållbara. Tekniken hittar nya ideer som solpaneler, elbilar och smarta elnät. Det är digitalisering och högteknologi som kommer att göra det möjligt att nå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad. Om flyget och industrin ska kunna bli fossilfritt måste det till bättre teknik.

3. Välfärden.
Vård, skola och omsorg står idag för en jätteutmaning. Antalet barn och unga ökar kraftigt. Fler blir äldre, fler som behöver äldreomsorg och fler som behöver sjukvård. Vi har också nu tillgång till dyr avancerad sjukvård som botar fler sjukdomar än någonsin i historien. Ny teknik är oerhört viktig, digitalisering och forskning men också en arbetsmiljö som får fler att vilja jobba inom skola, vård och omsorg.

Regeringen har under de senaste fyra åren tagit fram en digitaliseringsstrategi för att kunna bli bäst i världen. Nästkommande fyra år hoppas jag ännu hårdare kunna driva dessa frågor om jag blir invald i riksdagen 9 september. Allt för att jobben, miljön och välfärden ska kunna utvecklas.

Michael Ländin, riksdagskandidat Socialdemokraterna Kalmar län