Ibland känns det trögt med demokrati. Det ska diskuteras och debatteras. Det ska ändras på så det passar alla. Det blir ibland ett steg fram och ibland ett steg tillbaka. Men någon gång går det precis som man vill. I december valdes jag till ombud…