I flera år har problemen staplats på hög. Stress på jobbet, stress med familjen och stress i skolan. Facebook- och Instagrambilder på väldukade bord och fina semesterbilder gör att föräldrar dukar under av press och dåligt samvete. Ungdomar med psykisk ohälsa och som mår dåligt…