Året var 1999. Det var ett otroligt år och en fantastiskt galen tid. Vid alla besök i Stockholm fick vi lära oss att det var helt fel att visa svarta siffror. – Det visar att ni inte satsar tillräckligt mycket på framtiden, anförtrodde sig en…