I en tid då företag går i konkurs. Då föreningar genom inställda turneringar och evenemang förlorar miljoner och människor förlorar sin jobb. Då väljer tidningen Barometern att angripa ett företag som har som som affärsidé att samla in pengar till föreningar och organisationer.
De flesta känner mig som en politiker. Jag har varit aktiv politiskt i över trettio år. Först på Öland och numera ordförande för äldreomsorgen i Kalmar och ersättare i riksdagen. Tusentals möten, kvällar och helger. Mitt samhällsintresse är idag större någonsin. Detta är ändå tvärtom vad många tror bara ett deltidsarbete. Ytterst få jobbar heltid med politik.
Istället har jag de senaste tjugofem åren försörjt mig som företagare och entreprenör. Internet- och medieföretaget jag och min sambo startade 1996, har dragit in bortåt hundra miljoner kronor till länet. Det har gett stat och kommun stora skatteintäkter och även skapat många arbetstillfällen.
2017 startade vi, långt innan någon ens visste vad Corona var, ett nytt företag. Företaget är en plattform för föreningar att kunna få in pengar. Den kan användas till tillståndspliktiga ideella lotterier, att samla in pengar med eller ta in medlemsavgifter eller entreer med. Företagets vinst är en liten andel på de medel som förmedlas. För s.k. 90-konton är denna andel satt till max 25%. Vi har valt att ligga betydligt lägre.
För att bygga plattformen har vi satsat bortåt 700 000 kronor av egna medel. Beskattade vinster som vårt medieföretag gjort genom åren men också nya pengar där vi avstått löneutrymme för oss själva. Vi har också sökt och fått EU-stöd till företag i en utsatt region och lagt ner kanske 500 arbetstimmar dagtid men också kvällar och helger.
En sen kväll i förra veckan får jag ett samtal. Jag ser att det är Barometern som ringer och jag gissar att de vill fråga om hur vi hanterat coronakrisen på våra vård- och omsorgsboenden. Självklart svarar jag. Det gör jag alltid. Jag tycker det ingår i mitt uppdrag som politiker. Jag har dessutom den goda nyheten att vi inte har någon smitta alls idag på något boende överhuvudtaget.
Istället för frågor om äldreomsorg angrips jag direkt. Det antyds att jag myglar och jag misstänkliggörs som företagare. Helt utan substans. Journalisten tycker tycker att vi tar en för stor andel. Att vi skor oss på coronakrisen och att det inte är lämpligt som politiker. Jag blir helt ställd.
– Vår marginal är ju låg. Jag måste ju få driva företag som deltidspolitiker. Det är ju min försörjning. Föreningarna behöver ju verkligen intäkter mer än någonsin. Som föreningsmänniska tycker jag det är den bästa idé jag någonsin fått. Att både göra gott och kunna försörja sig. Annars skulle jag aldrig investerat så här mycket tid, kraft och pengar.
Jag tänker när jag lägger på att det blir nog ingen artikel. Han fick ju bra svar på alla frågor.
Men idag publiceras den alltså. En artikel som inte innehåller någon substans. Bara antydningar och misstänkliggörande. Sensationsjournalistik helt utan grund. Ett smutskastande av mig och de andra företagarna som investerat och satsat i vårt företag här i Kalmar. En artikel där jag visserligen får bemöta frågorna men där kommentarerna på Internet om, “politiker som skor sig”, säger allt om hur läsarna uppfattar den.
I värsta tiden någonsin för en företagare. I en tid där försäljningen i många företag är närapå noll så väljer alltså Barometern att angripa mig och mina företagarkollegor. Man angriper också de nästan 200 föreningar som anslutit sig.
Mitt brott? Jag har grundat ett företag som ska hjälpa föreningar att få in pengar.
Det är heller inte första gången som Barometer angriper mig för samma företag. Senast var inför julen 2018 då vi hjälpte flera Kalmar-föreningar med ideella lotterier. Det var ytterligare en artikel utan substans och misstänkliggörande. Flera föreningar hoppade av efter denna artikel.
Är det här medvetet sabotage av Barometern mot mig som näringsidkare i Kalmar? Jag vill inte tro det, men tyvärr pekar det på en dold agenda att smutskasta och misstänkliggöra mig som ledande politiker och företagare i Kalmar. Att en enskild journalist skriver en artikel må vara hänt. Men att en redaktion och ledning väljer att gå vidare med den, det är rent ut sagt skamligt.
Jag säger skäms – Barometern – skäms!
Michael Ländin, Företagare, föreningsmänniska och politiker